Beate Ellingsen AS - interiørarkitektur og møbeldesign

Beate Ellingsen AS har i over 25 år tilegnet seg bred erfaring i utformingen av interiør i både stor og liten skala. Kontoret har bidratt til å formgi og rehabilitere noen av landets fremste institusjoner og offentlige bygg. Vi er et kompakt arbeidsfellesskap som er sammensatt av fagutøvere med en variert og mangesidet erfaring. Vår styrke ligger i tettheten og den samlede kompetanse. Med dette som utgangspunkt designer vi presise interiør med en særlig forståelse for rommets og bygningenes egenart, hvor kundenes behov er utfordret og ivaretatt. Våre løsninger er gjennomarbeidet og grundig vurdert i forhold til økonomi og våre rutiner bidrar til å gjennomføre oppgavene ryddig, systematisk og oversiktlig.

Vi har evnen til å ta varierte utfordringer og kan tilby vår kompetanse innenfor alle spektre av faget både i privat og offentlig sammenheng. Kontorets felles visjon er "Begeistring underveis - og etterpå".

Vi tilrettelegger for brukerstyrte prosesser som legger grunnlag for et interiør som skaper en funksjonell og estetisk ramme rundt arbeidsdagen, studiehverdagen eller den private sfære.

Beate Ellingsen AS eies av interiørarkitekt og daglig leder Beate Ellingsen.

 

 

Etableringsår:                       Januar 1992
Foretaksnummer: NO 994 627 384 mva
Eierforhold: Beate Ellingsen 100%