Privatbolig, Madserud Allè

Oppdrag: Ominnredning kjøkken, gang og soverom

Areal: 340 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2011

Oppdragsgiver: Privat byggherre

Boligen er tidligere innredet av annet interiørarkitektkontor. Vårt oppdrag bestod i deloppussing av sentrale rom. Dette gjaldt i første rekke kjøkken, gang og master soverom samt garderobe.
Vi har vektlagt rendyrking av et moderne utrykk innenfor en vakker, gammel ramme.