UiO - MultiLing - Senter for flerspråklighet

Oppdrag: Renovering og totalinnredning

Areal: 7000 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2013

Arkitekt: Dyrø & Moen Arkitekter

Oppdragsgiver: UiO

Fotograf: Nadia Frantsen

Multiling er del av humanistiske fakultet ved UiO i Henrik Wergelands hus. Lokalene skulle huse et av sentrene for fremragende forskning (SFF), finansiert av Norges forskningsråd. Målsettingen for Multiling er å fremskaffe ny kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet for individ, familie og samfunn. 

Etasjen rommet de tradisjonelle brede korridorene med tilstøtende cellekontorer. De tette kontordørene ble supplert med glass for å transportere lys.
Vi la vekt på at cellekontorene skulle opprettholdes som individuelle studiehuler med gjenbruk av eikehyller. Fellesrommene med nye glassåpninger på tvers av korridoren gir et positivt brudd i korridorforløpet. Vi vektla kontrasten mellom de lune studiecellen og de lyse fellesrommene.