UiO - Domus Media Vestfløyen

Oppdrag: Rehabilitering og totalinnredning

Areal: 2 900m2

Les mer

Ferdigstilt: 2014

Arkitekt: Erik Møller Arkitekter/CF Møller Arkitekter

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Fotograf: Nadia Frantsen / Beate Ellingsen AS

Totalrenoveringen av universitetes sentrumsbygninger startet i 2006 er gjennomført i regi av Statsbygg med Erik Møller og CF Møller som utførende arkitekter. Disse har, i samråd med arkitekt Jens Treider og Riksantikvaren arbeidet med detaljering, farger og et stort omfang av faste innredninger. Lokalene benyttes til representasjons- og møtefasiliteter, kontorer og undervisningsrom. Sokkeletasjen og deler av 1. etasje inneholder studentarealer med blant annet kantine og lesesal. Vår oppgave bestod i innredninger av lokalene med vekt på å videreføre intensjonene som allerede lå i prosjektet.


Domus Media inngår som en av de tre hovedbygningene i universitetets anlegg langs Karl Johans gate i Oslo. Anlegget ble oppført fra 1841-56 som Norges første universitetsanlegg. Dette var sentralt i etableringen av en norsk nasjonalstat etter 1814. Bygningene som er tegnet av Christian Henrich Grosch betraktes som et av empirens hovedverk i Norge. Anlegget er fredet og er av uerstattelig antikvarisk og arkitektonisk verdi.