UiO - MAT NAT Vilhelm Bjerknes hus

Oppdrag: Renovering og totalinnredning

Areal: 5 800m2

Les mer

Ferdigstilt: 2011

Arkitekt: Dyrø og Moen Arkitekter

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Bibliotek og studieplasser for Matematisk- og naturvitenskapelig fakultet. Ombygging og ny innredning av eksisterende bygg på Campus Blindern. Vi har i samarbeid med arkitekt vært ansvarlige for interiørenes videreføring i material- og fargeholdning basert på de originale rommenes sterke karakter.

Funksjonene består av kontorer, bibliotek, seminar- og samtalerom, studieplasser, studieinformasjonsskranke og kaffebar/sosiale møteplasser. En sentral oppgave som interiørarkitekter er utarbeidelse av møbleringsplaner basert på grundig funksjonsgjennomgang med brukere.

Videre prosess er produktvalg ift løst inventar, innredning av spesialrom, uttegning tilpassede innredninger, mengdeoppstilling, kostnadsberegning, prisinnhenting og kontrahering av løst og fast inventar. Flere innredningselementer fra originale interiør på Blindern er renovert og benyttet i bygget.

Bibliotekets 1 etg. er enormt vital for bruk av studenter og ledelse.