UiO Universitetsbiblioteket HumSam - Georg Sverdrups hus

Oppdrag: Revitalisering av læringsmiljø

Areal: ca. 2200 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2018

Arkitekt: Telje Torp Aasen (opprinnelig bygg) / L2 arkitekter (ombygging)

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Fotograf: Ragnar Hartvig

Prosjektet tok utgangspunkt i et ønske om å revitalisere biblioteket som læringsarena med moderne og fremtidsrettede fasiliteter. Biblioteket skulle, i tillegg til å være et dynamisk læringsmiljø, også være en arena for forskningsformidling med mulighet for blant annet foredrag, debatter og utstillinger. Den digitale verden har i større grad blitt en sentral del av biblioteket og det var behov for å tilrettelegge for dette. Blant annet har store deler av bibliotekets samlinger de siste årene blitt digitalisert, noe som ikke var mulig å forutse da huset ble bygget. Dette åpnet for å benytte arealene på nye måter da en rekke hyller i begge etasjer sto tomme. Digitale hjelpemidler har også forandret måten studentene arbeider på.

Biblioteket var preget av høye reoler. I første etasje ble de eksisterende bokhyllene redusert i omfang og høyde fra 2,10 til 1,43m. Den reduserte hyllehøyden har bidratt til å åpne rommet og skape visuelle og funksjonelle relasjoner mellom de ulike sonene. Videre var det mulig å fjerne kontorer som lå mot byggets glassfasade og bygge nye, mer kompakte grupperom langs trapperomskjernene. Dette gjorde at kontakten med parken og den gamle Villa Eika utenfor ble gjenopprettet og ga rommet ytterligere lys og luft. Kjell Torrisets monumentalmaleri  på sydveggen med 836 «øyne» ble igjen det sentrale fondmotivet  i rommet - slik det var ment å være.


Bibliotekets underetasje ble totalt ominnredet. Alle reolene ble fjernet og erstattet med et kompaktarkiv for tidsskrifter. Rommet ble innredet med nye arbeidsplasser både individuelle og for grupper, et eget område med fokus på skjønnlitteratur og en rekke nye grupperom.


Prosjektet hadde et særlig miljøfokus med ombruk av materialer også for å beholde så mye som mulig av det eksisterende treverket. I underetasjen ble for eksempel hylleplater fra ubenyttede reoler brukt til å lage nye innredningskomponenter for miljøstasjoner, punkter for el-tilkobling mm., mens i første etasje ble veggkledning brukt til å utforme nye vegger for grupperom. Alle innkjøp ble gjort iht. regler for offentlige anskaffelser i tett samarbeid med innkjøpsavd. v/UiO