Våre tjenester

Beate Ellingsen interiørarkitekter har stor bredde i type prosjekter, noe som gir gode referanserammer for mange typer funksjonsstudier, ideutvikling og innlevelse i kundenes forskjellige behov.

 • Kartlegging og konseptutvikling
 • Funksjonsstudier, arealutnyttelse og romlige kvaliteter
 • Konsept og romlig materialbehandling
 • Bred erfaring i offentlige innkjøp
 • Uttegning av faste tilpassede innredninger
 • Mengdeoppstillinger med kostnadsoverslag
 • Produktkunnskap
 • Visualisering – skisser, 3D og dimensjonsstudier
 • Innhenting av tilbud og bestillinger med rabatterte priser
 • Kontraktsinngåelser på private prosjekter
 • Håndtering av private byggesaker
 • Digital uttegning og videre bearbeidelse
 • Belysningsplaner  
 • Universell utforming
 • Rehabilitering mm